3) Araştırma-İnceleme Yolu İle Öğrenme Stratejisi (John Dewey)

John Dewey tarafından geliştirilen bu yaklaşımda öğrencilerin araştırma ve inceleme yağarak öğrenmeleri sağlanır. Dewey okulu, çocuğa bilgi veren değil yaşamda yolunu bulabilmesi için düşünmeye alıştıran yer olarak görülmüştür. Bu yaklaşım öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle yaptığı problem çözme sürecidir. Özellikle öğrencilere yaşamlarında karşılaşabilecekleri problem durumlarında değişik çözümler üretmesini öğretir. Ayrıca öğrendikleri konuların değişik durumlarda denemelerine olanak sağlar. Bu yaklaşımda öğrenci gerçek problemlerle karşı karşıya gelmeli ve problemlere çözüm üretmelidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !